سپند

نام :

پیشگامان سپند ویرا

استان :

تهران

تلفن :

02126410134

ایمیل :

info@psv.co.ir

سایت :

www.psv.co.ir

شرح خدمات

کشاورزی و مزارع هوشمند
خانه‏ های هوشمند
ردیاب خودرو

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401