پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

نام :

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

استان :

زنجان

تلفن :

33155001 024

ایمیل :

info@technopark.ir

سایت :

www.technopark.ir

محور های آموزشی

اصول مهندسی اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401