پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

نام :

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

استان :

زنجان

تلفن :

33155001 024

ایمیل :

info@technopark.ir

سایت :

www.technopark.ir

محور های آموزشی

اصول مهندسی اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401