نیروفراب

نام :

نیرو فراب

استان :

اصفهان

تلفن :

09213209063

ایمیل :

info@niroofarab.com

سایت :

www.niroofarab.com

شرح خدمات

طراحی وتولید سیستم ‏های کنترل اقلیم هوشمند گلخانه (اتوماسیون گلخانه)
ماشین‏ های تغذیه و آبیاری هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401