موسسه آموزش عالی فن پردازان

نام :

موسسه آموزش عالی فن پردازان

استان :

اصفهان

تلفن :

  ۰۳۱۹۵۰۲۲۶۳۶

ایمیل :

info@fanpardazan.com

سایت :

www.fanpardazan.com

محور های آموزشی

دوره جامع مدیریت شهر هوشمند

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401