موسسه آموزس عالی فن پردازان

نام :

موسسه آموزش عالی فن پردازان

استان :

اصفهان

تلفن :

  ۰۳۱۹۵۰۲۲۶۳۶

ایمیل :

info@fanpardazan.com

سایت :

www.fanpardazan.com

محور های آموزشی

دوره جامع مدیریت شهر هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401