مرکز نوآوری اینترنت اشیا (آیوتیک)

نام :

مرکز نوآوری اینترنت اشیا (آیوتیک)

استان :

تهران

تلفن :

02164543354

ایمیل :

info@iotic.ir

سایت :

www.iotic.ir

محور های آموزشی

مدرسه تابستانی اینترنت اشیا
اینترنت اشیا و 5G
کسب و کارها در دوره 5G
دوره کارآفرینی
کاربرد پروتکل های نرم افزاری و اهمیت آن در کسب و کارهای نوپا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401