مرکز نوآوری اینترنت اشیا (آیوتیک)

نام :

مرکز نوآوری اینترنت اشیا (آیوتیک)

استان :

تهران

تلفن :

02164543354

ایمیل :

info@iotic.ir

سایت :

www.iotic.ir

محور های آموزشی

مدرسه تابستانی اینترنت اشیا
اینترنت اشیا و 5G
کسب و کارها در دوره 5G
دوره کارآفرینی
کاربرد پروتکل های نرم افزاری و اهمیت آن در کسب و کارهای نوپا

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401