مرکز نوآوری آمپر

نام :

مرکز نوآوری آمپر

استان :

تهران

تلفن :

02127607000

ایمیل :

info@amperinnovation.com

سایت :

www.amperinnovation.com

حوزه فعالیت

اینترنت اشیا
خودرو
تجهیزات پزشکی

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401