مرکز فناوری ‏های نوین شهرداری اصفهان

نام :

مرکز فناوری ‏های نوین شهرداری اصفهان

استان :

اصفهان

تلفن :

031۳۲۳۴۴۳۹۰

ایمیل :

ntc@isfahan.ir

سایت :

www.ntc.isfahan.ir

محور های علمی

فصلنامه علمی تخصصی فناوری‏ های نوین شهری

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401