مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

نام :

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

استان :

تهران

تلفن :

02177199154

ایمیل :

office@iotiran.com

سایت :

www.iotiran.com

محور های آموزشی

آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY)
آموزش مهارت محور اینترنت اشیا (IoT BootCamp)
آموزش تخصصی سخت افزار اینترنت اشیا
آموزش تخصصی ارتباطات اینترنت اشیا
آموزش تخصصی پلتفرم و هوش مصنوعی
آموزش تخصصی امنیت اینترنت اشیا و حریم خصوصی
دوره های سازمانی و مدیریتی اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401