مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

نام :

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

استان :

تهران

تلفن :

02177199154

ایمیل :

office@iotiran.com

سایت :

www.iotiran.com

محور های آموزشی

آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY)
آموزش مهارت محور اینترنت اشیا (IoT BootCamp)
آموزش تخصصی سخت افزار اینترنت اشیا
آموزش تخصصی ارتباطات اینترنت اشیا
آموزش تخصصی پلتفرم و هوش مصنوعی
آموزش تخصصی امنیت اینترنت اشیا و حریم خصوصی
دوره های سازمانی و مدیریتی اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401