لوکسین

نام :

لوکسین

استان :

تهران

تلفن :

021۲۸۴۲۹۴۵۲

ایمیل :

info@luxintech.com

سایت :

www.luxintech.com

شرح خدمات

تولید کننده تجهیزات هوشمندسازی مبتنی بر اینترنت اشیا
هاب لوکسین
هوشمندسازهای لوکسین
اپ لوکسین
خانه هوشمند

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401