لوکسین

نام :

لوکسین

استان :

تهران

تلفن :

021۲۸۴۲۹۴۵۲

ایمیل :

info@luxintech.com

سایت :

www.luxintech.com

شرح خدمات

تولید کننده تجهیزات هوشمندسازی مبتنی بر اینترنت اشیا
هاب لوکسین
هوشمندسازهای لوکسین
اپ لوکسین
خانه هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401