فناپ

نام :

فناپ زیر ساخت ( پاسارگاد آریان)

استان :

تهران

تلفن :

021۸۹۵۱۰۰۰۰

ایمیل :

www.fanap-infra.ir

سایت :

www.fanap.ir

شرح خدمات

- یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها و راهکارهای هوشمند از جمله:
هوشمندسازی ساختمان‌ها با فناوری اینترنت اشیا
حمل و نقل هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401