فناپ زیر ساخت ( پاسارگاد آریان)

نام :

فناپ زیر ساخت ( پاسارگاد آریان)

استان :

تهران

تلفن :

021۸۹۵۱۰۰۰۰

ایمیل :

www.fanap-infra.ir

سایت :

www.fanap.ir

شرح خدمات

- یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها و راهکارهای هوشمند از جمله:
هوشمندسازی ساختمان‌ها با فناوری اینترنت اشیا
حمل و نقل هوشمند

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401