فناموج

نام :

فناوری موج خاور (فناموج)

استان :

تهران

تلفن :

02122679322

ایمیل :

sales@fanamoj.com

سایت :

www.fanamoj.ir

شرح خدمات

اینترنت اشیا
- مانیتورینگ و کنترل
بنادر
سیستم ‏های تردد کشتی

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401