میم تک

نام :

فناوران ایده کاوان مهستان (میم تک)

استان :

مازندران

تلفن :

01142260276

ایمیل :

support@mimtech.ir

سایت :

www.mimtech.ir

شرح خدمات

پیاده سازی انواع پروژه‏ های اینترنت اشیا در صنعت
طراحی و ساخت سنسور‏ها
طراحی و پیاده ‏سازی زیر ساخت‏ های اینترنت اشیا
طراحی و ساخت دستگاه‏ های اینترنت اشیا
هوشمندسازی ساختمان
برنامه ‏نویسی اینترنت اشیا
طراحی اپلیکیشن ‏های اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401