فرینه

نام :

فرینه فناور

استان :

تهران

تلفن :

021٨٨٧٧٣٨٦١

ایمیل :

info@farinehtech.com

سایت :

www.iot.farinehtech.com

شرح خدمات

تولید کنترل‌کننده‌های انرژی متصل به اینترنت
پلتفرم اینترنت اشیا فرینه‏ آور
گیت‏ وی خانه و ساختمان
گیت‏ وی انرژی هایبرید
گیت‏ وی پایش سایت از راه دور

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401