فرهنگسرای فناوری اطلاعات

نام :

فرهنگسرای فناوری اطلاعات ( کانون شهر هوشمند)

استان :

تهران

تلفن :

02166902136

ایمیل :

kanoon.tsc@gmail.com

سایت :

www.farhangsara.ir

محور های آموزشی

کمپ آموزش راهبردی اینترنت اشیا
سمینار ترویجی شهر هوشمند و اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401