امیر کبیر

نام :

صنعت نوین امیرکبیر

استان :

تهران

تلفن :

021۲۲۲۴۹۸۰۰

ایمیل :

info@anipco.com

سایت :

www.anipco.com

شرح خدمات

ارائه دهنده سیستم ‏های اتوماسیون خانگی با پروتکل KNX/EIB
سیستم ‏های BMS با پروتکل BACNET و LONWORK

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401