ارتباط پیشرو

نام :

صنعت ارتباط پیشرو

استان :

تهران

تلفن :

02122875130

ایمیل :

info@sep-co.net

سایت :

www.sep-co.net

شرح خدمات

گیت ‏وی
LoRa Application Servers
راهکارهای کاربردی اینترنت اشیا (Verticals)

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401