شهریاران هوشمند البرز

نام :

شهریاران هوشمند البرز

استان :

البرز

تلفن :

-

ایمیل :

info@smartcitygroup.ir

سایت :

www.smartcitygroup.ir

محور های آموزشی

کارگاه ‏های آموزشی در حوزه اینترنت اشیا و شهر هوشمند
برگزاری سمینارهای ترویجی و تخصصی در حوزه اینترنت اشیا و شهر هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401