شهریاران هوشمند البرز

نام :

شهریاران هوشمند البرز

استان :

البرز

تلفن :

-

ایمیل :

info@smartcitygroup.ir

سایت :

www.smartcitygroup.ir

محور های آموزشی

کارگاه ‏های آموزشی در حوزه اینترنت اشیا و شهر هوشمند
برگزاری سمینارهای ترویجی و تخصصی در حوزه اینترنت اشیا و شهر هوشمند

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401