هوشمند تام

نام :

شاخص صنعت تام و دنیای هوشمند تام

استان :

تهران

تلفن :

02122004517

ایمیل :

contact@ovio.ir

سایت :

www.ovio.ir

شرح خدمات

اپلیکشن خانه هوشمند اُویو
موتورخانه هوشمند
هوشمندسازی ساختمان
هتل هوشمند
ترموستات هوشمند
درب و پنجره هوشمند
سیستم آبیاری هوشمند
پرده‏ی هوشمند
سنسور دما و رطوبت

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401