سیکاس

نام :

سیکاس

استان :

تهران

تلفن :

09999970170

ایمیل :

info@secaas.ir

سایت :

www.secaas.ir

شرح خدمات

طراحی و تولید سامانه‌های هوشمند شهری (اینترنت اشیا)
طراحی و تولید نرم افزار سانا (هوشمندسازی آبیاری)

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401