سرزمین الکترونیک

نام :

سرزمین الکترونیک

استان :

آذربایجان غربی

تلفن :

04444337905

ایمیل :

wle1036@gmail.com

سایت :

www.wle.ir

محور های آموزشی

دوره‏ های آموزشی اینترنت ‏اشیا
پروژه ‏های اینترنت اشیا با AVR
اینترنت‏اشیا و کنترل محیط با تلفن همراه
پروژه‏ های ارتباطی با ARM
پروژه‏ های اینترنت اشیا با WI-FI و ESP-01
پروژه‏ های عملی اینترنت اشیا با آردوینو

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401