افرا

نام :

سبز پایش افرا

استان :

تهران

تلفن :

02166020085

ایمیل :

spa.watergy@gmail.com

سایت :

www.afra-watergy.com

شرح خدمات

بهینه سازی و هوشمندسازی سیستم ‏های آب و انرژی در گلخانه از طریق راهکاری مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (سامانه پایش گلخانه‏ ها)

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401