رایان آروین الگوریتم

نام :

رایان آروین الگوریتم

استان :

تهران

تلفن :

02166381228

ایمیل :

info@samacontrol.com

سایت :

www.samacontrol.com

شرح خدمات

ارائه سامانه سما کنترل در حوزه کشاورزی هوشمند
اجرای عملیات آبیاری با استفاده از اینترنت اشیا صنعتی
آبیاری هوشمند و دقیق با داده ‏های هواشناسی و بکارگیری هوش مصنوعی

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401