دانشگاه هرمزگان

نام :

دانشگاه هرمزگان

استان :

هرمزگان

تلفن :

07633711000

ایمیل :

hormozgan@hormozgan.ac.ir

سایت :

www.hormozgan.ac.ir

شرح خدمات

کاهش مصرف انرژی و هوشمندسازی وسایل از جمله خانه، کشاورزی، صنعت
انجام پژوهش در حوزه اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401