دانشگاه علم وصنعت ایران

نام :

دانشگاه علم وصنعت ایران

استان :

تهران

تلفن :

77240487 021

ایمیل :

drjalali@gmail.co

سایت :

www.drjalali.ir

شرح خدمات

شهر هوشمند
خانه هوشمند
سلامت‌سنج پزشکی

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401