دانشگاه صنعتی کرمانشاه

نام :

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

استان :

کرمانشاه

تلفن :

083۳۸۳۰۵۰۰۱

ایمیل :

intaf@kut.ac.ir

سایت :

www.kut.ac.ir

شرح خدمات

جهت دادن به طرح‏ های پژوهشی با موضوع اینترنت اشیا
کمک به توسعه ‏ی محصولات مبتنی بر اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401