دانشگاه اصفهان - مهندسی کامپیوتر

نام :

دانشگاه اصفهان - مهندسی کامپیوتر

استان :

اصفهان

تلفن :

03137934539

ایمیل :

info@comp.ui.ac.ir

سایت :

www.iotlab.ui.ac.ir

شرح خدمات

مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت‌های پژوهشی در زمینه اینترنت اشیا
انجام پروژه‌های اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401