دانشجویار

نام :

دانشجویار

استان :

خراسان جنوبی

تلفن :

۰۵۶۳۲۰۱۲۰۱۹

ایمیل :

@daneshjooyar_support724

سایت :

www.daneshjooyar.com

محور های آموزشی

دوره جامع اینترنت اشیا
آموزش زبان های مورد نیاز کار با اینترنت اشیا
آموزش میکروکنترلر AVR
آموزش میکروکنترلر ARM
آموزش کار با آردوینو

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401