بهین مبتکران ایده (بهیدو)

نام :

بهین مبتکران ایده (بهیدو)

استان :

اصفهان

تلفن :

۰۳۱۳۲۷۵۱۹۸۹

ایمیل :

info@behido.ir

سایت :

www.behido.ir

شرح خدمات

خانه هوشمند
گلخانه هوشمند
شهر هوشمند
راهکارهای فنی
سرویس کاربردی اینترنت اشیا
خدمات اینترنت اشیا
مشاوره اینترنت اشیا
دوره‏ های آموزشی

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401