بهسا (بهپرداز همراه سامانه اول)

نام :

بهسا (بهپرداز همراه سامانه اول)

استان :

تهران

تلفن :

02186082178

ایمیل :

info@behsacorp.com

سایت :

www.behsacorp.com

شرح خدمات

ارائه سامانه ‏های نرم ‏افزاری و خدمات مدیریت سرویس
ارائه دهنده پلتفرم اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401