مرکز نوآوری اینترنت اشیا (آیوتیک)

نام :

آیوتیک

استان :

تهران

تلفن :

02164543354

ایمیل :

iotic.ir@info

سایت :

www.iotic.ir

حوزه فعالیت

شتابدهنده تخصصی اینترنت اشیا
خدمات مشاوره ‏ای به تیم ‏های استارتاپی

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401