آکادمی دوران

نام :

آکادمی دوران

استان :

تهران

تلفن :

02143585

ایمیل :

academy@douran.com

سایت :

www.douran.academy

محور های آموزشی

آشنایی با اینترنت اشیا
شبکه و ارتباطات

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401