آموزشگاه بدخشان

نام :

آموزشگاه بدخشان

استان :

تهران

تلفن :

02186020390

ایمیل :

edu@badakhshan.com

سایت :

www.badakhshan.ir

محور های آموزشی

دوره ‏های تخصصی اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401