فایل های دوره امنیت پروتکل های ارتباط رادیویی و رمزنگاری اینترنت اشیا


 

عنوان:   مفاهیم ، اقتصاد و کسب و کار اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه


عنوان: امنیت پروتکل های ارتباط رادیویی و رمزنگاری اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای سیاوش احمدی

دانلود فایل ارائه

 

 

 

 

IoT-BootCamp-1402---Poster-1
بوت کمپ اینترنت اشیا 1402
18 مرداد الی 30 شهریور 1402