مشارکت مرکز تحقیقات اینترنت اشیا در هم اندیشی دبیرخانه ملی آینده صنعت خودرو


 این جلسه با سخنرانی دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا آغاز گردید.

نشست های تخصصی شورای راهبردی برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری صنعت خودرو از نیمه دوم سال جاری با موضوعات مرتبط به صنعت خودرو آغاز گردیده است.

بر همین اساس دومین نشست تخصصی با موضوع اینترنت اشیا و دیجیتالی شدن اکوسیستم خودرو در تاریخ 25 مهرماه با حضور جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، جناب آقای دکتر توکلی، آقای مهندس آقایی، آقای مهندس افشاری، آقای دکتر فرهادی، آقای مهندس صباغ، آقای دکتر شجاعی فرد و دیگر بزرگان این صنعت برگزار گردید.

این جلسه با سخنرانی جناب آقای مهندس قیصری دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران آغاز گردید. در این بخش ایشان علاوه بر معرفی و ارائه توضیحاتی در مورد اینترنت اشیا به تشریح اثرات آن بر صنعت خودرو به ویژه در حوزه مدیریت زنجیره تامین پرداختند.

این تاثیرات در چهاربخش لجستیک، تولید، مدیریت انبار و خدمات پس از فروش مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ایشان در انتهای ارائه خود به برخی از چالش های پیاده سازی اینترنت اشیا در صنعت خودرو  اشاره داشتند.

در ادامه جناب مهندس جوانمردی رئیس هیئت مدیره شرکت موبیکار راهکارهای پیاده سازی اینترنت اشیا در بخش های مختلف خودرو را ارائه کردند.

آقای دکتر نقی زاده دبیر شورای ملی آینده نگاری صنعت خودرو نیز به موضوع اکوسیستم صنعت خودرو، امکان پذیری، تحولات و رویدادهای آن پرداختند.

در انتها حاضرین جلسه در این زمینه به بحث و گفتگو پرداختند که جمع بندی نهایی توسط جناب آقای دکتر منطقی انجام پذیرفت.ایشان بر روند پیگیری مستمر در حوزه پیشرفت های فناوری در صنعت خودرو ، شناخت استانداردهای جهانی و تبیین استانداردهای داخلی در این صنعت تاکید داشتند.

 

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا