مرکز اینترنت اشیا ایران » فصلنامه اینترنت اشیا » مجلات مرتبط » خارجی

مجلات مرتبط خارجی

مجله ای یافت نشد
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401