پروژه “اتوماسیون خانگی به صورت لمسی و مبتنی بر اینترنت اشیا”

IoT personal home automation system

اتوماسیون خانگی به صورت لمسی و مبتنی بر اینترنت اشیا کلیات پروژه ما کاربردهای مختلفی از IoT دیده ایم ، اما تاکنون در مورد کنترل آنها به صورت لمسی اندیشیده اید. در این پروژه دکمه های لمسی ساده را به ماژول Wi-Fi ESP-32 اضافه خواهیم کرد. ماژول ESP-32 یک ماژول عالی برای طراحی برنامه های […]