مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره ما » ماموریت مرکز

ماموریت مرکز

ماموریت مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

پیرو بیانات و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص انتقال دانش و فناوری های روز دنیا به داخل کشور و فرهنگ توسعه مجموعه های دانش بنیان، این مرکز مأموریت بزرگ خود را بر پایه حمایت و پشتیبانی از یک محیط مشترک بین صنایع، پژوهش  گران و متخصصان معماری اینترنت اشیا، که منجر به شکوفایی، رشد و انتقال آن به داخل کشور می شود بنا نهاده است. شناسائی، رشد، توسعه و بهره برداری پایدار اقتصادی و اجتماعی از این فناوری تا رسیدن به سطح قابل رقابت جهانی وظیفه ای است که برای رسیدن به آن از تمام توان خود استفاده خواهیم کرد.

در این راه، با همکاری سازمان های مسئول و دلسوز نظام و با هدف حمایت از دانش پژوهان کشور، مرکزی علمی با محوریت عملکردی را بنا نهاده ایم و ازخداوند متعال توفیق تلاش روز افزون در جوار رهروان علم و دانش را به جهت نیل به منتهای آن اهداف متعالی مسئلت داریم.