صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران

پایان نامه و سمینار فارسی اینترنت اشیا

عنوان پایان نامه: ارائه مدلی بهینه برای ترکیب اینترنت اشیا و رایانش ابری
نویسنده: منیره واحدی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-03
مقطع:

عنوان پایان نامه: چالشهای امنیتی در استفاده از تجهیزات IOT در شبکه های مبتنی بر IPV6 و ارائه ی راهکارهای امنیتی مناسب
نویسنده: مرضیه السادات محمودی
دانشگاه:
سال ارائه: 1394
مقطع:

عنوان پایان نامه: ارزیابی فاکتورهای اعتماد در تجارت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت اشیا
نویسنده: سید محمد خوب بین خوش نظر
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-03-12
مقطع:

عنوان پایان نامه: بررسي نقش استفاده از اينترنت اشيا در بهبود بهره وري لجستيك الكترونيك
نویسنده: ابوالفضل پهلوان حسيني
دانشگاه:
سال ارائه: 1388-06-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: ارائه راهکاری برای ارزیابی قابلیت اطمینان ارائه سرویس های M2M در بستر اینترنت اشیا
نویسنده: فائزه دادرس
دانشگاه:
سال ارائه: 1393-10-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: استقرار شبکه هاي حسگر در مزارع کشاورزي بر اساس پارامترهاي کیفی
نویسنده: عارقه مشایخی
دانشگاه:
سال ارائه: 2016-09-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: احراز اصالت در اينترنت اشيا با حفظ حريم خصوصی مكانی
نویسنده: فاطمه شبانی
دانشگاه:
سال ارائه: 2014-10-05
مقطع:

عنوان پایان نامه: معماری توزیع شده کنترلگر برای اینترنت اشیا مبتنی بر نرم افزار
نویسنده: میلاد نهالپروری
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-03
مقطع:

عنوان پایان نامه: طراحی وساخت کارت تبادل داده به منظور مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی
نویسنده: مرتضی سنخواستی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-03
مقطع:

عنوان پایان نامه: کنترل دسترسی و اعتماد در اینترنت اشیا
نویسنده: میترا اسماعیلی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-03
مقطع:

عنوان پایان نامه: تامین مقرون به صرفه نرم افزار و سرویس در شبکه های حسگر بیسیم مجازی با استفاده از محاسبات ابری
نویسنده: پژمان جیرود قربانی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-06-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: طراحی برای محیط مجازی برای هدایت از راه دور ربات مبتنی بر وب
نویسنده: فرهاد رجایی نقش
دانشگاه:
سال ارائه: 1393-06-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: کنترل دسترسی و اعتماد در اینترنت اشیا
نویسنده: میترا اسماعیلی
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-11-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: یکپارچگی فناوری ها برای صنعت اینترنت اشیاء
نویسنده: صابر ایزدی
دانشگاه: علمی کاربردی
سال ارائه: 1396-02-01
مقطع: کارشناسی

عنوان پایان نامه: احراز اصالت در اينترنت اشيا با حفظ حريم خصوصی مكانی
نویسنده: فاطمه شبانی
دانشگاه:
سال ارائه: 1394/12/01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ارزیابی فاکتورهای اعتماد در تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت اشیا
نویسنده: سید محمد خوب بین خوش نظر
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-02-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: معماری توزیع شده کنترلگر برای اینترنت اشیا مبتنی بر نرم افزار
نویسنده: میلاد نهال پروری
دانشگاه: شریف
سال ارائه: 1395-10-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ارزیابی کاربرد فناوری اینترنتی از اشیا در مدیریت امنیت فیزیکی اتاق
نویسنده: مریم طاهر
دانشگاه:
سال ارائه: 1395-07-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: پروتکل های ارتباطی درزیرساخت های شبکه ای اینترنت اشیاء
نویسنده: مصطفی حسینی
دانشگاه: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سال ارائه: 1396-03-02
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ارائه روشی جدید در توازن بار پروتکل مسیریابی RPL در شبکه‌های کم توان و پر اتلاف
نویسنده: احمدرضا پرنیان
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شیراز
سال ارائه: 2015-01-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: بهبود ادغام اطلاعات در اینترنت اشیا به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین
نویسنده: زهرا پاریزی نژاد
دانشگاه: شهید باهنر کرمان
سال ارائه: 2015-01-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: اراﺋﻪ اﻟﮕﻮیی ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﻴﺎء ﻣﺠﺎزی ﻣﺒتنی ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا
نویسنده: ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮي
دانشگاه: پیام نور
سال ارائه: 2013-01-24
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ارائه راهکاری برای ارزیابی قابلیت اطمینان ارائه سرویس‌های M2M در بستر اینترنت اشیاء
نویسنده: فائزه دادرس
دانشگاه: پیام نور تهران- مرکز شمیرانات
سال ارائه: 2014-12-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي در اﺷﯿﺎء ﻣﺠﺎزي (ﻣﻮرد ﮐﺎوي :ﺑﻠﯿﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ‌های اتوبوشرانی بین شهری تهران)
نویسنده: وﺣﯿﺪ آﻗﺎﺳﯽ زاده ﺷﻌﺮﺑﺎف
دانشگاه: پیام نور- مرکز شمیرانات
سال ارائه: 2012-06-01
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ در ﺑﻬﺒﻮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻬﺮه وري ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ
نویسنده: اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻬﻠﻮان ﺣﺴﻴﻨﻲ
دانشگاه: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
سال ارائه: 2009-08-01
مقطع:

عنوان پایان نامه: ارائه یک معماری سرویس گرا از اینترنتی از اشیاء به منظور کاربرد در سیستم مدیریت انبار
نویسنده: محمد قیصری
دانشگاه: دانشگاه پیام نور
سال ارائه: 1392-06-01
مقطع:

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: Office[at]IoTiran.com
ایمیل دبیر مرکز: Info[at]IoTiran.com
ارتباط تلگرامی:@iotrcadmin
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی وزارت نیرو ساتبا    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی صنایع ارتباطی آوا    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی سیویلیکا    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات گلستان    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی فن بازار    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی همراستا    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی دانشگاه لرستان    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی پارک فناوری پردیس    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی سماتک    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی بانک شهر        تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی دانشگاه زند شیراز    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی سازمان مدیریت صنعتی