صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران

پایان نامه و سمینار انگلیسی اینترنت اشیا

thesis title: Ranking System for IoT Industry Platform
writer: SOMSHREE MUKHERJEE
university:
Year: 2016-03-01
Section:

thesis title: Internet of Things – Pros and cons of CoAP protocol solution for small devices Ludmilla Lucio Silva
writer: Ludmilla Lucio Silva
university:
Year: 2016-02-15
Section:

thesis title: A Study of Technical Solutions for IoT End Devices and an Evaluation Guide for Their Performance
writer: FRIDA LINDBERG, EDVARD COLLIN
university:
Year: 2016-02-01
Section:

thesis title: IoT-enhanced Entertainment: A new use case for 5G Fixed Wireless Access
writer: LEONIE FRANKA MELBER
university:
Year: 2016-10-27
Section:

thesis title: A Distributed Range Query Framework for the Internet of Things
writer: Congcong Zhang
university:
Year: 2014-11-15
Section:

thesis title: Radio and Sensor Interfaces for Energy-autonomous Wireless Sensing
writer: JIA MAO
university:
Year: 2016-07-01
Section:

thesis title: SIT: A Lightweight Encryption Algorithm for Secure Internet of Things
writer: Muhammad Usman , Irfan Ahmed , M. Imran Aslam , Shujaat Khan، Usman Ali Shah
university:
Year: 2017-02-05
Section:

thesis title: Building Blocks for the Internet of Things
writer: Milosh Stolik
university:
Year: 2015-07-02
Section:

thesis title: Security Management for The Internet of Things
writer: Long Chen
university:
Year: 2017-07-01
Section:

thesis title: Leveraging the Internet of Things for a More Efficient and Effective Military
writer: Denise E. Zheng ،William A. Carter
university:
Year: 2015-09-01
Section:

thesis title: Impact of Internet of Things on Software Business Model and Software Industry
writer: Bhanu Teja Murari
university:
Year: 2016-05-02
Section:

thesis title: Comparison between SensibleThings and Kaa platform
writer: Lu Cao
university:
Year: 2016-06-08
Section:

thesis title: Design Methods for Minimum Energy Point Asynchronous Processors in the Internet of Things
writer: A. Wheeldon
university:
Year: 2017-02-01
Section:

thesis title: Development of an Internet of Things architecture framework based on Sensing as a Service
writer: Patrick Nitschke
university:
Year: 2017-11-01
Section:

thesis title: SIT: A Lightweight Encryption Algorithm for Secure Internet of Things
writer: Muhammad Usman, Irfan Ahmed, M. Imran Aslam, Shujaat Khan, Usman Ali Shah
university:
Year: 2017-04-27
Section:

thesis title: Denial of Service Attacks Detection and Mitigation in Internet-of-Things
writer: Ahmet Arış
university:
Year: 2014-10-01
Section:

thesis title: Security Management for The Internet of Things
writer: Long Chen
university:
Year: 2017-04-14
Section:

thesis title: Implementation and Evaluation of Espresso Stream Cipher in 65nm CMOS
writer: Richard Lowenrud، Jacob Kimblad
university:
Year: 2016-11-27
Section:

thesis title: Leveraging the Internet of Things for a More Efficient and Effective Military
writer: Denise E. Zheng ،William A. Carter
university:
Year: 2015-08-17
Section:

thesis title: Artificial intelligence and Internet of Things in a smart home context
writer: Lynggaard, Per
university: Aalborg University
Year: 2014-01-10
Section: PhD student

thesis title: AI Planning-Based Service Modeling for the Internet of Things
writer: Quentin Bahers
university:
Year: 2015-05-01
Section:

thesis title: More than downloading Toward a scale with wireless connectivity
writer: Abdel Ahmid
university:
Year: 2012-07-01
Section:

thesis title: Ultra Wideband Impulse Radio for Wireless Sensing and Identification
writer: Majid Baghaei Nejad
university:
Year: 2008-07-01
Section: دکتری

thesis title: Multichannel Communication in Contiki's Low-power IPv6 Stack
writer: Beshr Al Nahas
university:
Year: 2013-07-01
Section:

thesis title: Kostnadsfördelar med IoT för hissystem
writer: CAROLINE ALSÉN
university:
Year: 2016-06-01
Section:

thesis title: Flexible Updates of Embedded Systems Using Containers
writer: SANDRA AIDANPÄÄ،ELIN MK NORDMARK
university:
Year: 2016-06-13
Section:

thesis title: Comparison and Implementation of Software Frameworks for Internet of Things
writer: Tommie Björnström
university:
Year:
Section:

thesis title: More than downloading Toward a scale with wireless connectivity
writer: Abdel Ahmid
university:
Year: 2012-06-16
Section:

thesis title: Flexible Updates of Embedded Systems Using Containers
writer: SANDRA AIDANPÄÄ،ELIN MK NORDMARK
university:
Year: 2016-06-13
Section:

thesis title: Detection of and Prevention from Sybil Attacks in Internet of Things - a literature review
writer: Filimon Barbu
university:
Year: 2016-04-06
Section:

thesis title: Calvin based Internet of Things framework on Resource Constrained Devices
writer: LORENZO CORNEO
university: vetenskap och konst
Year: 2016-03-01
Section:

thesis title: Empirical study of coordination strategies in cooperative multi-agent systems
writer: José Arias Fernández
university:
Year: 2014-09-01
Section:

thesis title: Energy Efficient Machine-Type Communications over Cellular Networks
writer: Amin Azari
university: Universitetsservice US AB
Year: 2016-12-01
Section:

thesis title: Cross-platform Mobile Development and Internet of Things
writer: Anton ANDERSSON, Johan RUNBERT
university:
Year: 2017-01-01
Section:

thesis title: Design and Implementation of a Demonstrator for a Bluetooth Low Energy Based Fleet Service System for Hand-Held Gardening and Forestry Products
writer: Amanda, Nordhamn
university:
Year: 2016-11-24
Section:

thesis title: Enabling communication between Wireless Sensor Networks and The Internet-of-Things
writer: Alessandro Aloisi
university:
Year: 2014-07-22
Section:

thesis title: The cost advantages of IoT for lift systems
writer: CAROLINE ALSÉN
university:
Year: 2016-09-29
Section:

thesis title: Securing Personal RFID Tags and Infrastructures
writer: Rishab Nithyanand
university:
Year: 2010-01-10
Section: MASTER'S THESIS

thesis title: Impact of IoT Enabled Service Solutions in the Downstream Automotive Supply Chain
writer: M I C H E L I A I K A T E R I N I
university: KTH Computer Science and Communication
Year: 2014-03-01
Section: MASTER'S THESIS

thesis title: Internet of Things based Smart Homes:Security Risk Assessment and Recommendations
writer: Bako Ali
university: Luleå University of Technology
Year: 2016-01-01
Section: MASTER'S THESIS

thesis title: Scalable Web Technology for the Internet of Things
writer: Frank Matthias Kovatsch
university: Erlangen-Nürnberg
Year: 2017-04-17
Section: دکتزا

thesis title: IOT NODE EMULATION AND MANAGEMENT TESTBED
writer: NADIR JAVED
university: Tampere University of Technology
Year: 2014-12-11
Section: Master

thesis title: MIDDLEWARE FOR INTERNET OF THINGS
writer: Shirin Zarghami
university: Twente
Year: 2013-11-01
Section: master

thesis title: Design and implementation of internet of things for home environment
writer: Sean Kelly
university: Massey University
Year: 2013-01-01
Section: master

thesis title: Design, implementation and experimentation of a protocol stack for the Internet of Things
writer: Angelo Paolo Castellani
university:
Year: 2012-07-20
Section: University of Padova

thesis title: Web Technologies for the Internet of Things
writer: HUANG, Fuguo
university: Aalto University
Year: 2013-07-07
Section: Master Degree

thesis title: A Distributed Security Scheme to Secure Data Communication between Class-0 IoT Devices and the Internet
writer: James King
university: Lulea University of Technology
Year: 2016-10-04
Section: Master Degree

thesis title: Internet of Things Exploring and Securing a Future Concept
writer: Cristian Bude and Andreas Kervefors Bergstrand
university:
Year: 2015-06-15
Section: KTH Royal Institute of Technology in Stockholm

thesis title: Access Control in the Internet of Things
writer: Denis Sitenkov
university:
Year: 2014-06-15
Section: SICS Swedish ICT Institute

thesis title: Federated Sensor Network architectural design for the Internet of Things (IoT)
writer: Ran Xu
university:
Year: 2013
Section: Loughborough University

thesis title: The added value of Internet of Things
writer: P.J.L. Frima
university:
Year: 2015-07-16
Section: University of Amsterdam

thesis title: Security Framework and Jamming Detection for Internet of Things
writer: Babar, Sachin D
university:
Year: 2015
Section: Aalborg Universitet

thesis title: Lightweight Security Solutions for the Internet of Things
writer: Shahid Raza
university:
Year: 2013-06-01
Section: Swedish Institute of Computer Science(SICS)

thesis title: Applying the Internet of Things and Internet of People paradigms to the urban context
writer: Alexandru Serbanati
university:
Year: 2013
Section: Università Politecnica delle Marche

thesis title: Technologies and Architectures of the Internet-of-Things (IoT) for Health and Well-being
writer: ZHIBO PANG
university:
Year: 2013-01-01
Section: KTH – Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden

thesis title: Scalable Web Technology for the Internet of Things
writer: Frank Matthias Kovatsch
university:
Year: 2015
Section:

thesis title: Internet of Things Heterogeneous Interoperable Network Architecture Design
writer: Bhalerao, Dipashree M
university:
Year: 2014
Section: AALBORG UNIVERSITY

thesis title: Mining the Internet of Things: Detection of False-Positive RFID Tag Reads using Low-Level Reader Data
writer: Thorben Keller
university:
Year: 2011
Section:

thesis title: Instrumenting and Mining Smart Spaces
writer: Francesco Leotta
university:
Year: 2014
Section: University of Rome Sapienza

thesis title: Enabling smart homes using web technologies
writer: Andreas Kamilaris
university: University of Cyprus
Year: 2012-12-01
Section: Doctor of Philosophy

thesis title: industry4.0 / industrialinternet of things - related technologies and requirements for asuccessfuldigital transformation: an investigation of manufacturing businesses worldwide
writer: Florian Ernst , Patrick Frische
university: THE UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
Year: 2015
Section: Masters

thesis title: Environmental Pollution Monitoring Using GIS and Internet of Things
writer: Souvik Manna
university: Jadavpur University
Year: 2012
Section: Masters

thesis title: Internet of Things (IoT) Business Opportunities – Value Propositions for Customers
writer: Van Leemput, Elena
university: Haaga-Helia
Year: 2014
Section: Masters

thesis title: Routing and Sensor Search in the Internet of Things
writer: M.Sc. Cuong Duc Truong
university: University of Lubeck
Year: 2014-01-01
Section: Doctoral Degree

thesis title: Collaborative security for the internet of things
writer: Yosra Ben Saied
university: Information, Telecommunications and Electronics ofParis
Year: 2013-06-14
Section: DOCTOR OF TELECOM SUDPARIS

thesis title: ASSISTIVE INTELLIGENT ENVIRONMENTS FOR AUTOMATIC HEALTH MONITORING
writer: Daniel H. Wilson
university: Carnegie Mellon University
Year: 2006
Section: Doctor of Philosophy

thesis title: Sensor Communication in Smart Cities and Regions: An Efficient IoT-Based Remote Health Monitoring System
writer: Ngo Manh Khoi
university: Lulea University of Technology
Year: 2015
Section: Masters

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: Office[at]IoTiran.com
ایمیل دبیر مرکز: Info[at]IoTiran.com
ارتباط تلگرامی:@iotrcadmin
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

Iran presidential 90 90  satba 90 90  modiriat sanati 90 90  zand 90 90  lorestan logo  yazd 90 90  shahr bank 90 90  AVA 90 90  civilica 90 90  Hamrasta 90 90 linkap white 300 300 TADBIR