صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران

 

مجلات داخلی و خارجی مرتبط


در این بخش لیستی از مجلات تخصصی داخلی و خارجی که مرتبط با موضوع فناوری اینترنت اشیاء هستند در اختیار کاربران قرار داده شده است.

 

مجلات خارجی:

مجلات خارجی:

 

http://www.sapub.org/journal/aimsandscope.aspx?journalid=1048

Scientific &Academic Publishing

1

http://www.palgrave-journals.com/pal/index.html

Plagrave macmillan journals

2

http://www.iotjournal.com

IOT JOURNAL

3

http://www.rfidjournal.com

RFID JOURNAL

4

http://espanol.rfidjournal.com

RFID JOURNAL ESPANOL

5

http://brasil.rfidjournal.com

RFID JOURNAL BRASIL

6

http://www.rfidjournalevents.com

RFID JOURNAL EVENTS

7

http://www.rfidjournalawards.com

RFID JOURNAL AWARDS

8

http://www.rfidconnect.com

Rfidconnect

9

http://www.comsoc.org/blog/new-ieee-journal-internet-things-launch-2014

IEEE ComSOC JOURNAL

10

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6488907

IEEE Internet of Things Journal

11

http://jamia.oxfordjournals.org/keyword/internet-things-iot

OXFORD Journal

12

http://jait.uscip.us

Columbia International Publishing

13

http://www.eejournal.com

Journal ELECTRONIC engineering

14

http://muxjournal.springeropen.com

Springer Open

15

http://www.bbotx.com/bbotx-in-the-news-iot-journal

Bbotx in the news: iot journal

16

http://www.ijcaonline.org/archives/volume113/number1/19787-1571

International Journal of computer application

17

http://www.hindawi.com

HINDAWI Publishing Corporation

18

https://thejournal.com/Home.aspx

THE journal

19

http://www.freepressjournal.in

FREEPRESS JOURNAL

20

http://omneogroup.com/eng/noticias/iot-journal

OMNEO

21

 

 

 

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: Office[at]IoTiran.com
ایمیل دبیر مرکز: Info[at]IoTiran.com
ارتباط تلگرامی:@iotrcadmin
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

Iran presidential 90 90  satba 90 90  modiriat sanati 90 90  zand 90 90  lorestan logo  yazd 90 90  shahr bank 90 90  AVA 90 90  civilica 90 90  Hamrasta 90 90 linkap white 300 300 TADBIR