صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران

 فصلنامه اینترنت اشیا

 

ثبت مقاله

  ثبت مقاله

دانلود فرمت مقاله فارسی(word)

 دانلود فرمت مقاله انگلیسی (word)

 تعهدنامه
دانلود فرمت مقاله فارسی(pdf) 

 دانلود فرمت مقاله انگلیسی(pdf)

 
عنوان فارسی مقاله*
ورودی نامعتبر است
عنوان انگلیسی مقاله*
ورودی نامعتبر است
چکیده مقاله*
ورودی نامعتبر است
واژگان کلیدی(فارسی):*
ورودی نامعتبر است
واژگان کلیدی(انگلیسی):*
ورودی نامعتبر است
تعداد نویسندگان*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده اول:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی نویسنده اول:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده اول:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
مدرک تحصیلی نویسنده اول: *
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی نویسنده اول:
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه نویسنده اول:*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده دوم:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی نویسنده دوم:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده دوم:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
مدرک تحصیلی نویسنده دوم: *
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی نویسنده دوم:
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه نویسنده دوم:*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده سوم:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی نویسنده سوم:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده سوم:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
مدرک تحصیلی نویسنده سوم: *
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی نویسنده سوم:
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه نویسنده سوم:*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده چهارم:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی نویسنده چهارم:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده چهارم:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
مدرک تحصیلی نویسنده چهارم: *
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی نویسنده چهارم:
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه نویسنده چهارم:*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده مسئول:*
ورودی نامعتبر است
معرفی داور:
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی داور اول:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی داور اول:*
ورودی نامعتبر است
مدرک تحصیلی داور اول:*
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی داور اول:*
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه داور اول:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی داور اول:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
نام و نام خانوادگی داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
مدرک تحصیلی داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی داور دوم:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
بارگزاری فایل word مقاله(به صورت zip ارسال شود):*
ورودی نامعتبر است
بارگزاری فایل pdf مقاله(به صورت zip ارسال شود):*
ورودی نامعتبر است
بارگزاری فایل تعهدنامه(jpg یا pdf ):*
ورودی نامعتبر است
توضیحات تکمیلی(در صورت نیاز):
ورودی نامعتبر است
اعتبار سنجی:* اعتبار سنجی:
  جدید
ورودی نامعتبر است
 

 

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: Office[at]IoTiran.com
ایمیل دبیر مرکز: Info[at]IoTiran.com
ارتباط تلگرامی:@iotrcadmin
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

Iran presidential 90 90  satba 90 90  modiriat sanati 90 90  zand 90 90  lorestan logo  yazd 90 90  shahr bank 90 90  AVA 90 90  civilica 90 90  Hamrasta 90 90 linkap white 300 300 TADBIR