صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران

 فصلنامه اینترنت اشیا

 

ثبت مقاله

  ثبت مقاله

دانلود فرمت مقاله فارسی(word)

 دانلود فرمت مقاله انگلیسی (word)

 تعهدنامه
دانلود فرمت مقاله فارسی(pdf) 

 دانلود فرمت مقاله انگلیسی(pdf)

 
عنوان فارسی مقاله*
ورودی نامعتبر است
عنوان انگلیسی مقاله*
ورودی نامعتبر است
چکیده مقاله*
ورودی نامعتبر است
واژگان کلیدی(فارسی):*
ورودی نامعتبر است
واژگان کلیدی(انگلیسی):*
ورودی نامعتبر است
تعداد نویسندگان*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده اول:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی نویسنده اول:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده اول:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
مدرک تحصیلی نویسنده اول: *
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی نویسنده اول:
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه نویسنده اول:*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده دوم:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی نویسنده دوم:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده دوم:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
مدرک تحصیلی نویسنده دوم: *
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی نویسنده دوم:
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه نویسنده دوم:*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده سوم:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی نویسنده سوم:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده سوم:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
مدرک تحصیلی نویسنده سوم: *
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی نویسنده سوم:
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه نویسنده سوم:*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده چهارم:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی نویسنده چهارم:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده چهارم:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
مدرک تحصیلی نویسنده چهارم: *
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی نویسنده چهارم:
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه نویسنده چهارم:*
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی نویسنده مسئول:*
ورودی نامعتبر است
معرفی داور:
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی داور اول:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی داور اول:*
ورودی نامعتبر است
مدرک تحصیلی داور اول:*
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی داور اول:*
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه داور اول:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی داور اول:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
نام و نام خانوادگی داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
مدرک تحصیلی داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
رتبه علمی داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه داور دوم:*
ورودی نامعتبر است
پست الکترونیکی داور دوم:*
پست الکترونیک خود را صحیح وارد کنید
بارگزاری فایل word مقاله(به صورت zip ارسال شود):*
ورودی نامعتبر است
بارگزاری فایل pdf مقاله(به صورت zip ارسال شود):*
ورودی نامعتبر است
بارگزاری فایل تعهدنامه(jpg یا pdf ):*
ورودی نامعتبر است
توضیحات تکمیلی(در صورت نیاز):
ورودی نامعتبر است
اعتبار سنجی:* اعتبار سنجی:
  جدید
ورودی نامعتبر است
 

 

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: Office[at]IoTiran.com
ایمیل دبیر مرکز: Info[at]IoTiran.com
ارتباط تلگرامی:@iotrcadmin
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی وزارت نیرو ساتبا    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی صنایع ارتباطی آوا    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی سیویلیکا    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات گلستان    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی فن بازار    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی همراستا    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی دانشگاه لرستان    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی پارک فناوری پردیس    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی سماتک    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی بانک شهر        تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی دانشگاه زند شیراز    تفاهم نامه همکاری اینترنت اشیا سازمانی و شرکتی سازمان مدیریت صنعتی